24/05/2013

 

Mitiska REIM, een vastgoed beheersmaatschappij gevestigd in Brussel, kondigt aan dat de kapitaalronde voor haar vastgoed club deal ‘First Retail International’ (FRI) is afgerond. Het aan FRI toegezegde kapitaal bedraagt in totaal 75 miljoen euro en is afkomstig van een gediversifieerde groep professionele investeerders waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, family offices en privépersonen. Rekening houdend met het hefboomeffect beschikt FRI over 200 miljoen euro, die zullen worden belegd in baanwinkel- en retailparkprojecten in Europa.

 

 

In het nichesegment van de retail warehousing in Europa richt de investeringsmaatschappij FRI zich zowel op projectontwikkeling (West-Europa) als op de aankoop van afgewerkte projecten (Oost- en Midden-Europa). Investeringen gebeuren via directe kapitaalinbreng en gestructureerde financieringen. Het investeringsbeleid van het fonds is uitsluitend gericht op perifeer gelegen winkelvastgoed, zowel in de vorm van baanwinkels die deel uitmaken van een cluster als van geïntegreerde retailparken, waarbij waarde kan worden gecreëerd door de herpositionering van gebouwen, de verhuring van beschikbare ruimte, de verlenging van huurcontracten, renovaties, nieuwe ontwikkelingen en herbestemming en verkoop van gronden.

 

 

De Europese retail warehousing sector heeft bewezen ook in veranderende economische omstandigheden haar stabiliteit en liquiditeit te kunnen behouden. Zij biedt lange termijn inflatiegebonden inkomsten van kwalitatief hoogstaande huurders met de bijkomende zekerheid van goed gelegen onderliggend onroerend goed. Investeringen buiten België zal FRI in principe uitvoeren via joint ventures met ervaren lokale partners. Voor Roemenië kon FRI al een exclusiviteitscontract afsluiten met Alpha Property Development (InterCora Group). Voor verschillende andere Europese landen worden besprekingen gevoerd.

 

 

Bij het afsluiten van de kapitaalronde vertegenwoordigde de portefeuille van FRI een totale investeringswaarde van om en nabij de 100 miljoen euro, gespreid over 15 verschillende projecten en voor ca. 90 000 m2 bruto verhuurbare oppervlakte. Hij bestaat voor 40% uit voltooide en opbrengsten genererende eigendommen zoals het retailpark ‘Parc Commercial Les Dauphins’ in Moeskroen (België), dat zijn deuren opende in maart 2013 (www.parclesdauphins.be), en de acht over heel Roemenië verspreide InterCora-retailparken. Voor het overige bestaat de portefeuille uit projecten in ontwikkeling. Een uitgebreide pijplijn van nieuwe projecten, die de FRI-portefeuille verder moet doen groeien en diversifiëren, wordt momenteel onderzocht.

 

 

Mitiska REIM verzorgt het beheer van FRI en beschikt hiervoor over een gespecialiseerd team dat gezamelijk meer dan 100 jaar ervaring heeft in de Europese retail warehousing sector. Door de combinatie van gespecialiseerde hands-on-ervaring met lokale marktkennis en een gedisciplineerde investeringsbeslissing is Mitiska REIM goed geplaatst om aantrekkelijke investeringsopportuniteiten op te sporen en tijdig te realiseren en om voor zijn investeerders en partners de vooropgestelde rendementen te realiseren.

 

 

FRI is een Belgische naamloze vennootschap die gestructureerd is als een gesloten fonds over acht jaar. De beleggers worden actief betrokken bij de belangrijkste beslissingen van FRI. Alfred Bouckaert, voormalig CEO van AXA Northern Europe en huidig voorzitter van de raad van bestuur van Belfius Bank, is voorzitter van de Raad van Bestuur van FRI.

 

 

Luc Geuten, voorzitter van Mitiska REIM: “De succesvolle afronding van de kapitaalronde voor FRI in deze voor het bijeenbrengen van kapitaal moeilijke tijden is een belangrijke verwezenlijking. Het enthousiasme en de steun van onze beleggers voor de strategie van FRI stemt ons tevreden. We zijn blij met de kwaliteit van de beleggers die ervoor hebben gekozen om in het kader van FRI met ons samen te werken.”

 

 

Axel Despriet, CEO van Mitiska REIM, voegt daaraan toe: “We zijn verheugd dat we beschikken over de middelen om in te gaan op aantrekkelijke investeringsopportuniteiten die we in onze doelmarkten opmerken als gevolg van de vertraagde economie, slechtere marktomstandigheden en lage rentevoeten. We geloven dat dit een goed ogenblik is om selectief te beleggen in de Europese retail warehousing sector.”

 

 

 

Voor meer informatie:

 

Luc Geuten, voorzitter, Mitiska Ventures nv – tel.: +32 2 583 19 46 – e-mail: luc.geuten@mitiska.com

 

Axel Despriet, CEO, Mitiska Ventures nv – tel.: +32 2 583 19 42 – e-mail: axel.despriet@mitiska.com

 

 

 

Bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse en een anderstalige versie van deze tekst heeft de Engelse versie voorrang.